Fördelning

Så konstigt. På förskolan som vi nu går på finns bara ett fåtal pojkar. Det har alltid varit så på just den förskolan, det är typ 80-90 % flickor där.

Nu har vi fått klasslistorna till Tintin och Gladys nya klass och det är 75% pojkar i den. Och samma sak i de andra tre förskoleklasserna på samma skola. Så märkligt. Hur kan det komma sig.

Flickorna får gå i samma klass i höst. Det var inte vår ursprungliga önskan men nu när vi ska skiljas så tänker vi att det ger barnen lite trygghet.

Kanske diskuterar vi ev delning av dem längre fram, beroende på vad skolan och framförallt barnen tycker.