Bruttolöneavdrag för privat vård

” Arbetsgivaren har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Förmånen är skattefri men inte avdragsgill för arbetsgivaren. Här finns inget som hindrar att arbetsgivaren efter överenskommelse gör ett bruttolöneavdrag för den anställde för att kompensera sig för kostnaden. Bruttolöneavdrag är ingen rättighet för arbetstagaren, det är upp till arbetsgivaren att själv besluta om bruttolöneavdrag skall godkännas. 

Om du får godkänt bruttolöneavdrag betalar din arbetsgivare IVF-behandlingen och gör därefter avdrag på din bruttolön under överenskommen tid. Som anställd slipper du bekosta din IVF-behandling med skattade medel. Du kan spara upp till 55 % av kostnaden eftersom din skatt blir lägre med sänkt bruttolön. Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter på behandlingsavgiften då det är en skattefri förmån.

Den faktiska kostnaden för den anställde beror på månadslönens storlek (p.g.a. brytpunkterna för statlig skatt).

Exempel:  Om den anställde har en månadslön under brytpunkten (32 050 kr månadslön år 2010) blir den faktiska kostnaden ca 30 000 (behandlingskostnad) x 0,70 = 21 000 kronor. Den anställde sparar därmed
9 000, d v s besparingen blir 30 %.

Vid högre skattesats blir besparingen högre (samma % av behandlingspriset som den anställdes skattesats). Det finns inget som hindrar att den anställde och arbetsgivaren kommer överens om en avbetalning av behandlingen.

V g se nedanstående länk till Skatteverkets hemsida angående bruttolöneavdrag för IVF-behandlingar.
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallingstaganden/2005/
13144348105111.5.2132aba31199fa6713e80002252.html

I Skatteverkets skrivning angående bruttolöneavdrag för IVF står det att: ”behandlingen till den del den riktar sig mot den anställdes partner alltid är att se som en skattepliktig förmån”. Detta har föranlett oss att i en skrivelse till Skatteverket påpeka problemet om hur behandlingskostnaden skall fördelas. Skatteverket har svarat att de inget har att invända mot att kostnaden för provrörsbefruktning fördelas jämnt mellan parterna.

 Det är alltså möjligt för var och en att få halva behandlingskostnaden betald via bruttolöneavdrag. Om båda parterna får tillåtelse till bruttolöneavdrag hos sina respektive arbetsgivare kan hela behandlingskostnaden betalas via bruttolöneavdrag.

Skatteverket skriver vidare i sitt svar att:
En arbetsgivare kan betala hela behandlingen inom den privata vården och redovisa halva beloppet som en skattefri löneförmån och halva beloppet som en skattepliktig indirekt löneförmån för den part som är anställd hos honom.”

Min arbetsgivare sa (förstås) blankt nej. Nu ställer vi frågan till Ks chef – ställer han upp?

Spännande värre

Dagarna har gått och kommit. K och jag flyttade till stan medan lägenheten renoverades och nu är allt klart. Vi flyttar hem i påskhelgen. Det är kämpigt att inte få ha sina invanda rutiner, sina saker, sitt hem på det sätt jag är van. Längtar hem.

Och vi är i en IVF-cykel. Det Sista Försöket. Vi hoppas på finfina påskägg.

Och jag har aldrig bett så många böner som jag gör just nu. För jag är rädd. Riktigt riktigt rädd.

Och apropå rädsla, idag kom jag inte in på jobbet för hela kvarteret var utrymt av polisen. Grannhuset var bombhotat! Blåljus, avspärrningar, paparazzis och pulspåslag. Spännande sa Bull.

Livstecken

Dagarna går och i morgon fyller jag fyrtiotre. 43! Herregud, när min mamma fyllde 43 var hon pensionsmässig. Ålder är verkligen inget mer än en siffra, men oj vad tiden går fort ibland.

Om några dagar påbörjar vi vårt sista landstingsfinansierade IVF-försök. Ångesten kring just det ”vårt sista” är stor. K har fallit ner i stora svarta depressionshålet, den här gången söker hon hjälp för det är outhärdlig just nu.

Det är ingen vacker plats vi befinner oss på. Sista Försöket. Jag mår oftast ganska bra, förutom när jag känner efter.